+302108813760
info@socialneet.eu

Category: Poland

InfoDay – July 8 at 14.00 – 16.00

8 countries, 270 mentors from all over Europe, 5 thousand participants – all that for a green and united Europe. From August 3rd, the Meeting Point of SOCIALNEET program focused on combating youth unemployment through the development of social entrepreneurship, will operate in Warsaw. The project includes residents of the province Mazowieckie at the age…
Read more

SOCIALNEET – Stan realizacji projektu na dzień 31.01.2019 r. z uwzględnieniem działań przewidzianych w umowie partnerskiej.

Co zostało zrealizowane w okresie 17.04. kwiecień – 31.12  grudzień 2019 Activity M 1.3.1 Monitoring-Project Management -Managing work plan activities zatrudniono menadżera projektu, celem realizacji i monitorowania działań w projekcie, nadzór nad przygotowaniem i obiegiem dokumentów w tym umowy partnerskiej, uczestniczenia w spotkaniach online z Partnerami projektu i Liderem, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat…
Read more

SOCIALNEET – The status of the project as at 31.01.2019 including the activities provided for in the partnership agreement.

1. What was implemented in the period 17.04. April – December 31, 2019 Activity M 1.3.1 Monitoring-Project Management -Managing work plan activities • a project manager has been employed to implement and monitor project activities, supervision over the preparation and circulation of documents, including a partnership agreement, • participate in online meetings with Project Partners…
Read more