+302108813760
info@socialneet.eu

SOCIALNEET – Stan realizacji projektu na dzień 31.01.2019 r. z uwzględnieniem działań przewidzianych w umowie partnerskiej.

SOCIALNEET – Stan realizacji projektu na dzień 31.01.2019 r. z uwzględnieniem działań przewidzianych w umowie partnerskiej.

 1. Co zostało zrealizowane w okresie 17.04. kwiecień – 31.12  grudzień 2019

Activity M 1.3.1 Monitoring-Project Management -Managing work plan activities

 • zatrudniono menadżera projektu, celem realizacji i monitorowania działań w projekcie,
 • nadzór nad przygotowaniem i obiegiem dokumentów w tym umowy partnerskiej,
 • uczestniczenia w spotkaniach online z Partnerami projektu i Liderem,
 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat uczelni i ekonomii społecznej w Polsce podczas konferencji Lidera w Atenach
 • mapowania organizacji w Polsce, które mogą wesprzeć realizację projektu (FISE, IBE, FRSE),
 • kontaktu z badaczami, audytorem,
 • monitorowania aktywności i komunikacji w mediach społecznościowych oraz a głównej stronie uczelni.
 • Przygotowania umów z badaczami, audytorem oraz monitoring realizacji badania,
 • wprowadzania na bieżąco danych do systemu EGREG oraz dwóch sprawozdań okresowych w systemie,
 • podziału zadań pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu (księgowość, ekspert),
 • Udział w spotkaniach rozpoczynających realizację projektu i konferencji tematycznej, organizowanej przez Lidera projektu 17 Kwietnia

Activity M 1.2.6 Audit report (Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw)

Audytor został wybrany i raport przygotowany i dostarczony

Activity M 1.1.1 Kick off meeting (ATHENS)

Udział dwóch przedstawicieli uczelni w tym koordynatora i eksperta, Prezentacja na temat uczelni
i na temat ekonomii społecznej w Polsce

Activity C 2.4.5 Social media and internet campaign in Poland

Rozpoczęto realizację działania

Filmik nagrany na potrzeby projektu przez Uczelnię i przesłany Liderowi

Baner utworzono na stronie głównej uczelni i stronę na facebooku. https://www.wspkorczak.eu/.,https://www.facebook.com/SocialNeet-Polska-326578951561087/, Koordynator realizuje tymczasowo kampanię zamieszczając posty na facebooku, docelowo podwykonawca powinien to robić zgodnie z projektem.

Activity C 2.2.5 Participation of Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw in kick off meeting and launching event

Anna Lew-Starowicz koordynator oraz  Rafał Lew-Starowicz ekspert uczestniczyli w tym wydarzeniu. Zaprezentowali profil uczelni, wydawnictwa, aktywności i informację nt. ekonomii społecznej
w Polsce.

Activity C 2.2.14 Participation of Janusz Korczak Pedagogical Univeristy in Warsaw in Annual Conference in Italy

Ekspert Rafal Lew-Starowicz brał udział w dorocznej konferencji w Terni on 15 Października 2019

Activity C 2.3.7 Awareness activities towards NEETS, civil society/central/local government organizations (Poland)

Koordynator projektu spotkał się z lokalnymi partnerami między innymi z fundacją FISE w dniu 24.09.2019 i przedstawił im projekt, a także ekspert przedstawił projekt Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie, który realizował projekt  interdyscyplinarny i porównawczy na poziomie międzynarodowym (Horyzont 2020), który zapewnia kompleksowe zrozumienie konsekwencji wrażliwości młodych ludzi na rynku pracy na ryzyko wykluczenia społecznego w Europie.

W lutym należy zorganizować warsztaty dla organizacji nt. projektu i ewentualnego włączenia się tych organizacji w jego realizację.

Activity SC 3.2.6 Measurement activity of local social capital and unused resources in Poland

Zrealizowano badanie w oparciu o wytyczne lidera, opublikowano raport z badania na stronie

Activity SC 3.2.13 Creation of a registry for unused resources and equipment/Drafting measurement of local social capital report in Poland

Utworzono rejestr

Activity NW 6.1.5 Capacity Building Workshops/Seminars to civil society organizations targeting social entrepreneurship in Poland

Do zrealizowania przynajmniej 1 w pierwszym kwartale 2020

Activity NW 6.1.14 Courses targeting the experienced members of civil society organizations in order to act as Mentors in Poland

Do zrealizowania przynajmniej 1 w pierwszym kwartale 2020

Activity N 4.1.5 Creation and operation of a NEETS “Meeting Point” (20 months) -Supervision and administration of the meeting point (POLAND)

Zgodnie z ustaleniami z Liderem należy w pierwszym kwartale 2020 zakupić sprzęt komputerowy
i wyposażenie punktu a przede wszystkim podjąć decyzję w zakresie jego lokalizacji

Activity N 4.2.12 Exemplary & Innovative Business Plans (POLAND)

FISE jest gotowe pomóc w opracowaniu tych planów