+302108813760
info@socialneet.eu

Category: Latvia

Progress, achievements and results of the SOCIALNEET project in Latvia

Within the framework of the project, local social capital and unused resources were surveyed, which included surveys of civil society organizations and research and gathering of unused resources. 53 participants from different regions of Latvia participated in the survey: 32 from Latgale, 6 from Vidzeme, 5 from Zemgale, 5 from Kurzeme and 4 from Riga.…
Read more

Projekta SOCIALNEET progress, sasniegumi un rezultāti Latvijā

Projekta ietvaros ir veikta lokālā sociālā kapitāla un neizmantoto resursu izpēte, kas sevī iekļāva civilās sabiedrības organizāciju aptauju un neizmantoto resursu izpēti un apkopošanu. Aptaujā piedalījās 53 dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem: 32 no Latgales, 6 no Vidzemes, 5 no Zemgales, 5 no Kurzemes un 4 no Rīgas. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa respondentu…
Read more