+302108813760
info@socialneet.eu

Projekta SOCIALNEET progress, sasniegumi un rezultāti Latvijā

Projekta SOCIALNEET progress, sasniegumi un rezultāti Latvijā

Projekta ietvaros ir veikta lokālā sociālā kapitāla un neizmantoto resursu izpēte, kas sevī iekļāva civilās sabiedrības organizāciju aptauju un neizmantoto resursu izpēti un apkopošanu.

Aptaujā piedalījās 53 dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem: 32 no Latgales, 6 no Vidzemes, 5 no Zemgales, 5 no Kurzemes un 4 no Rīgas. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa respondentu Latvijā ir nelielas organizācijas, kuru rīcībā nav brīvu jeb neizmantoto resursu. Informācijas izpēte liecina, ka Latvijā darbojas 117 sociālie uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir orientēta uz vides aizsardzību (57,4%) un izglītības veicināšanu (38,5%).

Latvija sastāv no 4 reģioniem: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. RTA atrodas Latgales reģionā, tāpēc pētījums saistīts pamatā ar Latgales reģionu. Tādā veidā veiktais pētījums projekta ietvaros par neizmantoto resursu izpēti Latgales reģionā parāda, ka ir daudz neizmantotu ēku, kas ir palikušas no PSRS laikiem. To atjaunošanai ir nepieciešami lieli līdzekļi, kuru valstij un pašvaldībām nav. Arī privātie īpašnieki nav ieinteresēti atjaunot vecās ēkas, jo tas ir ļoti dārgi.

Projekta ietvaros notikuši divi informācijas izplatīšanas semināri sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, NVO un Sociālās integrācijas valsts aģentūru, Jūrmala. To laikā pašvaldību, NVO un vietējo sociālo uzņēmumu darbinieki iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem un galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Semināru rezultātā panāktas vienošanās par savstarpēju sadarbību projekta rezultātu sasniegšanā.
Projekta ietvaros ir novadīti kapacitātes stiprināšanas semināri jaunajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem ar mērķi stiprināt viņu zināšanas un veicināt pieredzi. To rezultātā NVO dalībnieki, kas piedalījās šajos semināros, ieguva specifiskas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības īpatnībām Latvijā, tās finansēšanu un nodokļiem. Iegūtās zināšanas un pieredzi viņi izmanto ikdienas darbā savos sociālajos uzņēmumos un NVO.