+302108813760
info@socialneet.eu

Progress, achievements and results of SOCIALNEET project in Slovenia (January 2020 – Slovenian)

Progress, achievements and results of SOCIALNEET project in Slovenia (January 2020 – Slovenian)

University of Primorska, Faculty of Management

Koper, 22.01.2020

Poročilo: Napredek, dosežki in rezultati projekta SOCIALNEET v Sloveniji

Doslej sta bili v okviru projekta organizirani dve fokusni skupini s predstavniki organizacij civilne družbe, pripravljeni in prevedeni prepisi intervjujev, prevedeni vprašalniki in poslani organizacijam civilne družbe. Lokalni družbeni kapital je bil raziskan in opredeljen. Poročilo vodilnemu partnerju projekta je bilo poslano 8. novembra 2019. Prostovoljno delo in nevladne organizacije niso zelo razširjene, saj vlada Republike Slovenije skrbi za vse najpomembnejše storitve. Sestavljen je bil tudi seznam neuporabljenih virov, ki je pokazal, da v Sloveniji ni veliko praznih stavb in prostorov. Pisarniško opremo, ki jo bodo morda uporabljali NEET-ovci, najdemo večinoma v različnih prostorih nevladnih organizacij, lahko pa si jih tudi za najamejo uro za manjše zneske. Poročilo o neuporabljenih virih je bilo poslano 12.11.2019.

Ker je do skupine NEET-sov težko priti neposredno, so bili sprejeti ukrepi za približevanje po različnih komunikacijskih kanalih. Delavnica z direktorico lokalnega zavoda za zaposlovanje Slovenije je prinesel pomembno spodbudo: pogodba med Univerzo na Primorskem in Zavodom za zaposlovanje je v pripravi. NEET-som iz širše regije (približno 100 km razdalje) bo omogočil povračilo potnih stroškov, če bi se odločili sodelovati v programih in dogodkih SOCIALNEET projekta. Zavod RS za zaposlovanje je vladni organ in ima možnost podpiranja podobnih programov, ki brezposelnim omogočajo povečanje kompetenc za vključevanje na trg dela.

Na delavnici s predstavnikoma lokalne ljudske univerze je bilo identificirano še eno pomembno sredstvo za širjenje ciljev in vabil projekta SOCIALNEET. To je ustanova, ki ponuja različna neformalna izobraževanja in seminarje, kjer nekateri NEET-si in mladi, ki so opustili izobraževalni sistem, ponovno privajajo na izobraževalni sistem. Še naprej jih bodo obveščali o možnostih za vključitev v projektne aktivnosti SOCIALNEET.

Stičišče je bilo izbrano na Cankarjevi 5 v Kopru in je zdaj v fazi urejanja. Prostor bo prenovljen v barvah naše ustanove in projekta SOCIALNEET. Izbrani in naročeni so novi stoli. Objavljen je javni poziv za osem računalnikov in čakamo na ponudbe. V začetku februarja naj bi bilo stičišče pripravljeno in tam bo organiziran Info dan Slovenija. Seminarji se bodo začeli konec februarja.

Dejavnosti ozaveščanja in razširjanja informacij o projektu potekajo z osebnimi stiki, intervjuji, predstavitvami, novicami na spletnih straneh institucije, radijskim intervjujem. Ves čas potekajo razprave s člani civilne družbe, ki bi se lahko kot potencialni mentorji NEET-som pridružili projektu.