+302108813760
info@socialneet.eu

Progress, achievements and results of SOCIALNEET in Mataró (July 2019)-spanish

Progress, achievements and results of SOCIALNEET in Mataró (July 2019)-spanish

Progrés, fites i resultats del SOCIALNEET a Mataró
A nivell de la ciutat de Mataró, pel projecte Social NEET hem establert els següent objectius genèrics:
 Crear solucions empresarials socials innovadores i facilitar la recerca d’ocupació en empreses socials als joves desocupats d’entre 18 i 29, i en particular, als de 25-29 anys.
 Millorar el treball en xarxa i la capacitació en l’economia social i de les organitzacions de la societat civil de la ciutat i la comarca del Maresme.
 Incrementar l’adquisició d’habilitats dels joves NOEF.
 Participar una xarxa de cooperació transnacional experta (7 països de la UE).
 Augmentar la consciència de l’impacte al territori que pot aportar la innovació social i l’emprenedoria en l’economia social per fer front a l’atur de joves.
Per dur a terme aquests objectius hem planificat les següents accions entorn al projecte Social NEET:

 1. Presentació projecte Social NEET (Info day).
 2. 25 sessions d’informació i sensibilització entorn al projecte i l’economia social
 3. Creació de mapa de recursos i equipaments no utilitzats a la ciutat de Mataró
 4. Creació i posada en marxa de punt de trobada dels joves NOEFS a l’edifici del Cafè de Mar
 5. 700 hores d’assessorament / consultoria (tant a joves com a entitats)
 6. Elaboració de Plans d’empresa i tendències del sector en els 5 àmbits en els quals incideix el projecte (Agricultura; Turisme i Oci; Sanitat i Benestar; TIC i programari lliure i energies renovables)
 7. Accions formatives per a joves relacionades amb els 5 àmbits econòmics per avaluar possibles idees/projectes de negoci
 8. Estades en empreses d’economia social
 9. 25 Tallers d’emprenedoria social adreçades a entitats.
 10. 2 cursos de mentoratge
  Actualment, aquestes accions es troben en aquest punt de desplegament:
   Work Package 2. Comunicació.
  S’ha contracta a uan productora d’economia social per a que realitzi un vídeo Vídeo presentació d’experiències de joves en ESS. Presentació prevista per l’Info Day.
  Estem dissenyant conjuntament amb el Servei de comunicació una Minisite del projecte
  Adaptació del tríptic per fer-lo més atractiu a joves i entitats.
  S’ha elaborat un Pla comunicació específic per xarxes socials que s’iniciarà amb l’Infoday.
   Work Package 2. Infoday.
  Roda de premsa presentació projecte Social NEET: Dimarts 28 de gener (Café de Mar)
  INFO DAY: Divendres 31 de gener (Café de Mar). Objectiu de l’acte de presentació:
   Posicionar-nos com referents de projectes en ESS innovadors
   Fomentar espai de trobada amb TOTS els agents del territori
   Work Package 3. Measurament of local social capital:
  Hem realitzat 3 Focus groups a tres targets diferents de la quàdruple hèlix: Membres de la Universitat (Tecnocampus de Mataró) el 18/10/2019; Personal de l’Ajuntament de Mataró dels diferents serveis implicats en el projecte (joventut, Ocupació emprenedoria i joventut) en dos grups diferents, un en data 18/11/2019 i 21/11/2019; i a un grup representatiu d’entitats d’economia social de Mataró el 19/12/2019.
  Realització d’enquestes telefòniques i entrevistes personalitzades a persones de referència de la ciutat en l’àmbit de l’economia social.
  Els primers resultats el tindrem primera quinzena de gener 2020.
  Resultats finals es presenten la segona quinzena de gener 2020
   Work Package 4. Establisment Meeting.
  Ja hem habilitat l’espai on ens ubicarem, l’edifici Café de Mar, espai emblemàtic de la ciutat on es canalitzaran tots els projectes d’economia social, on actualment hi ha un viver d’empresa i serveis d’atenció a les entitats i a la ciutadania en general.
  En aquest mateix espais es realitzaran les accions formatives i els assessoraments.
  L’espai entrarà en funcionament al febrer de 2020, amb horari inicial d’atenció al públic els dimarts i dijous de 9 a 14 hores.
   Work Package 4. Business Plan.
  S’ha enviat proposta per participar en la redacció del projecte a 4 empreses d’ESS (25/11/2019) per a què presentin les seves propostes.
  S’han rebut 3 pressupostos en data 04/12/2019. Amb l’equip coordinador del projecte Social NEET s’han valorat les propostes i s’ha escollit una guanyadora que realitzarà els plans d’empresa i les tendències emprenedores dels sectors econòmics implicats en el projecte.
  Previsió d’inici de la feina, 28/01/2020 amb la primera reunió de kick-of amb l’empresa encarregada i els diferents experts per sector més el coordinador del projecte
  Lliurament treball final prevista pel 04/04/2020.
   Work Package 4. Assessorament i consultoria.
  El servei d’atenció a l’emprenedor i l’empresa des de l’Ajuntament de Barcelona fa anys que s’ha externalitzat al Tecnocampus (universitat i pac empresarial). Per aquest motiu i degut al seu expertise, s’ha ofert fer aquest WP al Tecnocampus.
  TCM ha dissenyat una proposta personalitzada i pensada en les necessitats del projecte i en especial per l’economia social.
  Previsió d’inici de l’activitat prevista al febrer 2020. Ja s’han fet recull de possibles consultes rebudes d’entitats a atendre.
   Work Package 5. 5 Accions formatives en sectors econòmics del projecte.
  Reunió de treball amb l’Àgència d’Entitats de l’Ajuntament. S’ha arribat a un acord per oferir formació relacionada amb l’economia social a totes les entitats de la ciutat a partir del primer trimestre de l’any 2020. Preparant les inscripcions i fent cerca de formadors especialitzats.
   Work Package 5. Work based training in OSC.
  Hem establert els primer contactes amb algunes entitats per explicar-los el projecte i oferir-los la possibilitat d’acollir a joves.
  S’han elaborat els papers i els convenis,pendents de revisar per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament.
   Work Package 6. Tallers d’emprenedoria
  S’està planificant la formació relacionada amb l’economia social a totes les entitats de la ciutat a partir del primer trimestre de l’any 2020. Preparant les inscripcions i fent cerca de formadors especialitzats.
   Work Package 6. Cursos de mentoratge.
  S’ha iniciat una primera cerca de possibles mentors a partir del focus group i de l’estudi de mapeig i reunions del grup motor local.
  Pendent de cercar la formació a oferir.
  Previsió serà a partir del segon trimestres del 2020.
sdr